Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3796/UBND-TCKH
Trích yếu Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 07/06/2018
Loại tài liệu .pdf