Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4446/UBND-VP
Trích yếu Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố theo Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 29/5/2014 của HĐND thành phố Nha Trang trước kỳ họp thứ 8
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 17/10/2014
Loại tài liệu .pdf