Thông tin văn bản
Số ký hiệu 51/TB-UBND
Trích yếu Về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 22/01/2021
Loại tài liệu .pdf