Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4966/UBND-VP
Trích yếu Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố theo Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 02/6/2015 của HĐND thành phố
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 29/10/2015
Loại tài liệu .PDF