Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3816/UBND-VP
Trích yếu Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 07 theo Báo cáo số 198/BC-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND thành phố
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/05/2019
Loại tài liệu .pdf