Thông tin văn bản
Số ký hiệu 19/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc thông qua Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf