Thông tin văn bản
Số ký hiệu 162/CV-HĐND
Trích yếu Về việc tổ chức đợt tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố với cử tri thành phố Nha Trang
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 03/10/2019
Loại tài liệu .pdf