Thông tin văn bản
Số ký hiệu 09/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc thông qua Danh mục chuẩn bị đầu tư công năm 2020
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf