Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3775/UBND-VP
Trích yếu Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp 02, 03, 04, 05 của Hội đồng nhân dân thành phố
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/05/2019
Loại tài liệu .pdf