Thông tin văn bản
Số ký hiệu 77/TB-HĐND
Trích yếu Về kết luận cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với UBND, UBMTTQVN thành phố về thời gian, nội dung kỳ họp lần thứ 8 của HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 22/04/2019
Loại tài liệu .pdf