Thông tin văn bản
Số ký hiệu 5378/UBND-VP
Trích yếu Về việc trả lời một số ý kiến, kiến nghị tại Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 28/8/2014 của HĐND thành phố Nha Trang sau kỳ họp thứ 8
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 04/12/2014
Loại tài liệu .PDF