Số ký hiệu : 139/BC-HĐND

Trích yếu : Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Nha Trang (thẩm quyền giải quyết của thành phố)

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Báo cáo

Ngày Xuất bản : 05/11/2015