Số ký hiệu : 2911/UBND-TCKH

Trích yếu : Về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 09/05/2018