Số ký hiệu : 2009/UBND-VP

Trích yếu : Về việc báo cáo xử lý đơn phản ánh kiến nghị của bà Kiều Thị Hoa, ông Lê Đức Duật

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 30/03/2018