Số ký hiệu : 1344/UBND-TNMT

Trích yếu : Kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày vệ sinh môi trường hưởng ứng Festival Biển 2017, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017, Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT năm 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 13/03/2017