Số ký hiệu : 4494/UBND-VP

Trích yếu : Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị tại Công văn số 69/HĐND ngày 14/8/2013 của HĐND thành phố Nha Trang sau kỳ họp giao ban quý 2 năm 2013

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 18/10/2013