Số ký hiệu : 1742/KH-UBND

Trích yếu : Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 21/03/2018