Số ký hiệu : 67/2016/NĐ-CP

Trích yếu : Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Lĩnh vực : Y tế

Loại văn bản : Nghị định

Ngày Xuất bản : 01/07/2016