Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4826/UBND-ISO
Trích yếu Về việc chuẩn bị cho đợt kiểm tra HTQLCL ISO 9001:2008 năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 17/07/2018
Loại tài liệu .pdf