Số ký hiệu : 4826/UBND-ISO

Trích yếu : Về việc chuẩn bị cho đợt kiểm tra HTQLCL ISO 9001:2008 năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 17/07/2018