Số ký hiệu : 7601/UBND-VHTT

Trích yếu : Về tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố Nha Trang, giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 29/10/2018