Thông tin văn bản
Số ký hiệu 233/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 02/02/2018
Loại tài liệu .pdf