Số ký hiệu : 95/HĐND

Trích yếu : Về việc tổ chức đợt tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố với cử tri thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 06/07/2016