Số ký hiệu : 2254/UBND-NV

Trích yếu : Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 10/04/2018