Số ký hiệu : 96/HĐND

Trích yếu : Về việc điều chỉnh lịch tổ chức tiếp xúc cử tri

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 07/07/2016