Số ký hiệu : 323/TB-UBND

Trích yếu : Về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017; triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 19/04/2018