Số ký hiệu : 2200/KH-UBND-VNT

Trích yếu : Kế hoạch tổ chức Hội thi Cứu hộ trên biển thành phố Nha Trang năm 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 18/04/2017