Số ký hiệu : 2519/KH-UBND

Trích yếu : Về triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 20/04/2018