Số ký hiệu : 3771/UBND

Trích yếu : Về việc tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp danh sách các gương điển hình tiên tiến

Lĩnh vực : Thi đua - Khen thưởng

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 26/07/2016