Số ký hiệu : 4545/UBND-ISO

Trích yếu : Về đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đợt 1 - năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 05/07/2018