Số ký hiệu : 3340/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Lĩnh vực : Hành chính

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 31/10/2016