Số ký hiệu : 1267/TB-UBND

Trích yếu : Về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 21/09/2017