Số ký hiệu : 2131/KH-UBND

Trích yếu : Kế hoạch tổ chức diễu hành xe đạp trên đường phố hưởng ứng sự kiện Festival Biển 2017 với chủ đề "Bảo vệ môi trường - thành phố Nha Trang không khói thuốc"

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 14/04/2017