Số ký hiệu : 6613/BC-UBND

Trích yếu : Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Nha Trang trong quý III năm 2018 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 15/9/2018)

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Báo cáo

Ngày Xuất bản : 20/09/2018