Thông tin văn bản
Số ký hiệu 6613/BC-UBND
Trích yếu Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Nha Trang trong quý III năm 2018 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 15/9/2018)
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 20/09/2018
Loại tài liệu .pdf