Số ký hiệu : 2129/KH-UBND-TĐ

Trích yếu : Kế hoạch tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Hip Hop hưởng ứng sự kiện Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 14/04/2017