Số ký hiệu : 3881/UBND-NV

Trích yếu : Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 23/06/2017