Số ký hiệu : 5745/UBND-NV

Trích yếu : Về việc phối hợp thực hiện các thủ tục liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Lĩnh vực : Hành chính

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 11/10/2016