Thông tin văn bản
Số ký hiệu 7881/UBND-NV
Trích yếu Về việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 07/11/2018
Loại tài liệu .pdf