Số ký hiệu : 6058/UBND-NV

Trích yếu : Về việc triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại thanh niên năm 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 08/09/2017