Số ký hiệu : 883/TB-UBND

Trích yếu : Về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố 7 tháng đầu năm 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 16/08/2017