Số ký hiệu : 5660/UBND-NV

Trích yếu : Về việc triển khai áp dụng phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 15/08/2018