Số ký hiệu : 3048/UBND-NV

Trích yếu : Về việc triển khai Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 14/05/2018