Số ký hiệu : 5698/UBND-NV

Trích yếu : Về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 7 năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 16/08/2018