Thông tin văn bản
Số ký hiệu 03/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 (lần thứ ba)
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 08/04/2016
Loại tài liệu .PDF