Thông tin văn bản
Số ký hiệu 6125/BC-UBND-ISO
Trích yếu Về việc xây dựng, áp dụng, dùy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND thành phố Nha Trang năm 2018
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 29/08/2018
Loại tài liệu .pdf