Số ký hiệu : 6125/BC-UBND-ISO

Trích yếu : Về việc xây dựng, áp dụng, dùy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND thành phố Nha Trang năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Báo cáo

Ngày Xuất bản : 29/08/2018