Số ký hiệu : 4874/BC-UBND

Trích yếu : Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố Nha Trang trong quý III năm 2016

Lĩnh vực : Hành chính

Loại văn bản : Báo cáo

Ngày Xuất bản : 09/09/2016