Thông tin văn bản
Số ký hiệu 01/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 08/04/2016
Loại tài liệu .PDF