Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4490/UBND-NV
Trích yếu Về việc cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 03/07/2018
Loại tài liệu .pdf