Số ký hiệu : 4490/UBND-NV

Trích yếu : Về việc cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 03/07/2018