Số ký hiệu : 2130/KH-UBND

Trích yếu : Kế hoạch về việc tổ chức "Liên hoan các Đôi nhảy đẹp" hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 14/04/2017