Số ký hiệu : 2203/KH-UBND-TTVHTT

Trích yếu : Kế hoạch tổ chức Hội thi Bơi biển và Bơi thúng, lắc thúng thành phố Nha Trang năm 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 18/04/2017