Số ký hiệu : 05/CT-UBND

Trích yếu : Về việc phát động phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Chỉ thị

Ngày Xuất bản : 11/04/2018